Konta bankowe

Numery kont i telefonów do osób zajmujących się rozliczeniami

Konta bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

I Wydział Cywilny:
II Wydział Cywilny:
III Wydział Cywilny:
IV Wydział Cywilny:
V Wydział Cywilny Odwoławczy:
VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy:
VII Wydział Cywilny Rejestrowy:
VIII Wydział Karny:
IX Wydział Karny Odwoławczy:
X Wydział Karny Odwoławczy:
XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:
XII Wydział Karny:
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych:
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych:
XV Wydział Wykonywania Orzeczeń:
XVI Wydział Gospodarczy:
XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
XVIII Wydział Karny:
XIX Wydział Wizytacyjny:
XX Wydział Gospodarczy:
XXI Wydział Pracy:
XXII Wydział Wspólnoty Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy:
XXIV Wydział Cywilny:
XXV Wydział Cywilny:
XXVI Wydział Gospodarczy:
XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy:
I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:


Rachunek sum depozytowych
(wadia i zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, poręczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 98 1130 1017 0021 1000 0390 0004 tel.22 440 50 67

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Sumy na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 92 1130 1062 0000 0575 4120 0003 tel.22 440 50 67

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Wydatki budżetowe

NBP O/O Warszawa
57 1010 1010 0402 1122 3000 0000 tel.22 440 50 66

*kod BIC: NBPLPLPW

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1062 0000 0575 4120 0002 tel.22 440 51 00

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Fundusz pomocy postpenitencjarnej

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 58 1130 1017 0000 0575 4120 0010  tel.22 440 50 66

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w EUR

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 55 1130 1017 0021 1000 0390 0002 tel.22 440 51 14

*kod SWIFT: GOSKPLPW


Rachunek walutowy sum depozytowych w USD

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 71 1130 1017 0021 1000 0390 0005 tel.22 440 51 14

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w GBP

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 
Bank Gospodarstwa Krajowego 28 1130 1017 0021 1000 0390 0003 tel.22 440 51 14

*kod SWIFT: GOSKPLPW

 

Rachunek walutowy sum depozytowych w CHF

(zabezpieczenia, poreczenia majątkowe)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 0390 0001 tel.22 440 51 14

* kod SWIFT: GOSKPLPW


Kod SWIFT/BIC to numer pozwalający na poprawną indentyfikację banku, niezbędny przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych.  IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB kodu Polski "PL".

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

   - imię i naziwsko lub nazwa firmy:

   - wydział, którego wpłata dotyczy;

   - sygnatura akt;

   - numer karty dłuznika. 


 

Opłaty za pełnomocnictwa składane w sądzie

miejsce złożenia dokumentu

al. ,,Solidarności" 127

ul. Płocka 9

http://www.wola.waw.pl/page/index.php?str=512

ul. Czerniakowska 100

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawy-urzedowe/oplata-skarbowa

 

Informacja gdzie uiszczać opłaty za pełnomocnictwa składane w sądzie

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) uprzejmie informujemy, że:
Zapłaty należnych opłat należy dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej w kasie Urzędu m. st. Warszawy (adresy poszczególnych Wydziałów Obsługi Mieszkańców- www.um.warszawa.pl ) lub bezgotówkowej (art. 8 ust. 1) na właściwy nr rachunku bankowego Urzędu m. st. Warszawy, gdyż z dniem 1 stycznia 2007 r. dotychczasowe znaki opłaty skarbowej straciły ważność.
Zgodnie z art. 12 pkt 2 ust. 2: „Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu ”.
W związku z powyższym Wydziały Sądu Okręgowego mieszczącego się przy al. ,,Solidarności" 127 przyjmują potwierdzenia opłaconych opłat skarbowych na rachunek właściwy dla Woli, wydziały mieszczące się przy ul. Czerniakowskiej 100 na rachunek właściwy dla Mokotowa.
Ze względu na przeniesienie siedziby biura podawczego dla Wydziałów z ul. Chopina 1 do siedziby Sądu przy al. ,,Solidarności" 127 właściwym kontem do opłat skarbowych dla Wydziałów znajdujących się przy ul. Chopina1 jest konto Urzędu m. st. Warszawy  właściwego dla dzielnicy Woli.

 

Krajowy Rejestr Karny
Opłatę skarbową za upoważnienie lub pełnomocnictwo do uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego uiszcza się na konto Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

 

 

 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Elżbieta Wójcik
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2008-11-13
Data udostępnienia 2008-11-14
Data modyfikacji 2016-06-27

Ostatnia modyfikacja 27-10-2016